Ffilament wedi'i dorri

snaooed (1)

Beth yw'r mater?

Gall snapio ddigwydd ar ddechrau'r argraffu neu yn y canol.Bydd yn achosi arosfannau argraffu, argraffu dim byd mewn print canol neu faterion eraill.

Achosion Posibl

∙ Ffilament Hen neu Rhad

∙ Tensiwn Allwthiwr

∙ Wedi'i jamio gan y ffroenell

 

Awgrymiadau Datrys Problemau

Ffilament Hen neu Rhad

Yn gyffredinol, mae ffilamentau yn para am amser hir.Fodd bynnag, os cânt eu cadw mewn cyflwr anghywir megis golau haul uniongyrchol, gallant fynd yn frau.Mae gan ffilamentau rhad purdeb is neu maent wedi'u gwneud o ddeunyddiau ailgylchu, fel eu bod yn haws eu tynnu.Mater arall yw anghysondeb diamedr ffilament.

ADDOLI Y FILAMENT

Ar ôl i chi ddarganfod bod y ffilament wedi'i dorri, mae angen i chi gynhesu'r ffroenell a thynnu'r ffilament, fel y gallwch chi ei fwydo eto.Bydd angen i chi dynnu'r tiwb bwydo hefyd os torrodd y ffilament y tu mewn i'r tiwb.

CEISIWCH FILAMENT ARALL

Os bydd y snapio yn digwydd eto, defnyddiwch ffilament arall i wirio a yw'r ffilament sydd wedi'i dorri'n rhy hen neu'n rhy rhad y dylid ei daflu.

Tensiwn Allwthiwr

Yn gyffredinol, mae tensiwn yn yr allwthiwr sy'n rhoi pwysau i fwydo ffilament.Os yw'r tensiwn yn rhy dynn, yna gall rhywfaint o ffilament fynd o dan y pwysau.Os bydd y ffilament newydd yn snapio, mae angen gwirio pwysau tensiwn.

ADDASU TENSION EXTRUDER

Rhyddhewch y tensiwn ychydig a gwnewch yn siŵr nad yw'r ffilament yn llithro wrth fwydo.

Nozzle Jammed

Gall jamio trwy'r ffroenell arwain at ffilament wedi'i dorri, yn enwedig ffilament hen neu rad sy'n frau.Gwiriwch a yw'r ffroenell wedi'i jamio a rhowch lanhad dda iddo.

Mynd iNozzle Jammedadran am ragor o fanylion am ddatrys y mater hwn.

GWIRIO TYMHEREDD A CHYFRADD LLIF

Gwiriwch a yw'r ffroenell yn mynd yn boeth ac i'r tymheredd cywir.Gwiriwch hefyd fod cyfradd llif y ffilament yn 100% ac nid yn uwch.


Amser postio: Rhagfyr 17-2020